Josep Ramon Morera

Josep Ramon Morera

Els servidors públics ‘de Catalunya’ en el nou estat

Ja es recollia en el Llibre blanc de la funció pública catalana i ara, superats els deu anys de la seva publicació, esdevé oportú recuperar la idea principal d’aquell document, que defensava la integració...