Julieta Piastro

Carta a una nova generació d’estudiants universitaris

Cada any trobo algun tret característic en el col·lectiu d’estudiants que entren a la universitat. Però han de passar molts anys perquè aparegui davant meu alguna cosa radicalment nova que em sorprengui i...