Laura Font Sentís

Laura Font Sentís

Publicista i comunicadora

Pseudopageses i malabaristes

El meu pare era pagès. A la seva manera, clar, però amb una passió i un amor infinit pels animals i per la terra. Si dic era és perquè, malauradament, ja no el tenim amb nosaltres, per culpa d’un maleït...