Lisa Appignanesi

Lisa Appignanesi

L'última escena

Just abans del tombant del mil·lenni, la ment de la meva mare es va omplir de tantes llacunes i fantasies que ens vam adonar que ja no podia fer una vida independent. I, a causa de la nostra situació...

Carta des de Londres: confinament

Representa que els escriptors ho fem bé, això de confinar-nos. Al cap i a la fi, sempre busquem l’aïllament: enmig de la voràgine de la vida familiar, laboral i social, intentem trobar unes hores per estar...

Segona carta des de Londres

Durant unes quantes setmanes després de les eleccions, el temps a la Gran Bretanya va mantenir la calma pròpia de l'esgotament. Buscàvem algun esclat de llum, un narcís primerenc, senyals que la sortida de...

Second letter from London

For a brief few weeks after the election, the weather in Britain wore the calm of exhaustion. We looked out for glimmers of light, a first daffodil, signs that the exit from the EU would be friendly. Humans...

Letter from London

So there we are. The British people have spoken. The Scots apart, the Brits prefer to be led from the playing fields of Eton, that ancient elite public school that has shaped twenty prior prime ministers,...

Carta des de Londres

Ja sabem on som. El poble britànic ha parlat. A part dels escocesos, els britànics prefereixen que els governin des dels terrenys de joc d’Eton –l’antiga escola elitista on s’han format vint primers...