PALMA

Cort arxiva el macroprojecte de les Fontanelles

Urbanisme desestima les al·legacions de la promotora perquè no ha aconseguit l’autorització del Govern

L’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma arxiva de manera definitiva l’expedient municipal per a la instal·lació i llicència d’obres del projecte de construcció d’un gran centre comercial a les Fontanelles, la darrera zona humida del municipi. El consell de la Gerència d’Urbanisme de Cort del proper dimecres aprovarà l’arxivament del procediment una vegada que un informe jurídic ha desestimat les al·legacions presentades per la promotora Unibail Rodamco, durant el tràmit d’audiència que se li va concedir. Si el promotor vol insistir en el projecte, haurà de presentar una nova sol·licitud, que ara toparia amb la moratòria de grans superfícies aprovada pel Consell de Mallorca.

La decisió municipal se sosté en el fet que el promotor no ha arribat a aconseguir la llicència autonòmica com a Gran Establiment Comercial (GEC) que li exigeix la llei per poder tirar endavant el projecte, presentat sota el nom de Palma Springs. Va ser per dues vegades la Direcció General de Comerç del Govern, sota el mandat de José Ramón Bauzá, la que va denegar aquesta llicència en aplicació de la Llei de comerç, que exigeix que els terrenys damunt els quals s’aixequi un equipament de més de 700 metres quadrats ja tinguin la condició de solar, circumstància que no es donava en aquell moment.

L’informe jurídic de l’àrea d’Urbanisme, que dirigeix el tinent de batle Antoni Noguera, adverteix que la Llei de comerç també és clara en l’article 13, quan estableix que es declararan nul·les aquelles llicències municipals “per a la nova ubicació o ampliació de les activitats destinades a establiments del tipus gran establiment comercial que s’atorguin sense l’autorització autonòmica”. L’informe contesta les al·legacions de la promotora francesa Unibail Rodamco i considera que “tot l’escrit traspua unes argumentacions i una documentació processal impròpies d’aquesta fase del procediment administratiu”.

Davant això, el dictamen que avalarà la decisió sobre l’arxivament de l’expedient analitza el compliment de la norma legal d’aplicació i, així, assenyala que la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procedimient administratiu estableix que “si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits exigits per la legislació”, com és en aquest cas la llicència autonòmica i l’interessat no pot esmenar això, “es considera que desisteix de la seva petició”. En aquest cas, el procediment s’ha d’arxivar, encara que en moltes ocasions l’administració no fa un arxivament específic i es deixa l’expedient obert. El govern tripartit d’esquerres de Cort ja s’havia mostrat contrari al macroprojecte a les Fontanelles i per això ha actuat amb diligència, més encara davant els moviments de la promotora.

Fins a l’Audiència Nacional

Unibail Rodamco ha arribat fins a l’Audiència Nacional per poder tirar endavant el seu projecte. La promotora francesa acudí a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per poder interposar un recurs contenciós administratiu contra la denegació de la llicència de Gran Establiment Comercial (GEC) que va fer la Direcció General de Comerç el novembre de 2014, encara que el Govern Bauzá, avalador polític del projecte, mai no va donar publicitat a la decisió. A l’espera del que dictamini ara l’Audiència Nacional, el procediment municipal per obtenir el permís d’instal·lació i la llicència d’obres ja s’haurà arxivat, per la qual cosa la promotora hauria d’obrir-ne un de nou que ara toparia amb l’esmentada moratòria de grans superfícies comercials.

L’aturada del macrocentre comercial a la zona humida arriba quan en els terrenys pràcticament ja s’han acabat les obres d’urbanització: la dotació dels serveis urbans d’aigua, electricitat i clavegueram a una extensió de gairebé 70.000 metres quadrats, la qual cosa ha suposat una important destrossa.

Això ha estat possible perquè el juliol de 2014 el govern municipal de Mateu Isern concedí una llicència d’obres a partir d’un projecte antic, l’Aqua Màgica del promotor Guillem Alomar, que va vendre el projecte a Unibail Rodamco. Aquest projecte no necessitava autorització com a gran centre comercial. perquè es basava en una proposta comercial de 22 petits edificis, amb carrers enmig, a l’estil del Festival Park. La llicència està impugnada davant els tribunals per un presumpte frau de llei, de la mateixa manera que també se n’ha sol·licitat la caducitat perquè l’autorització establia expressament que el termini per a l’inici de les obres era de sis mesos des de la concessió.

Aquesta llicència d’obres original va ser una estràtegia de la promotora de Palma Springs, amb la connivència de l’anterior equip de govern de Cort, per avançar la tramitació i els treballs per al seu macrocentre comercial. Ja podia avançar els treballs a les Fontanelles a l’esperar de rebre la llicència definitiva.