PALMA

Cort destinarà cada dia 135.000 euros a pagar deute amb els bancs

El regidor García afirma que la situació financera és bona, però que encara limita molt el pressupost

L’Ajuntament de Palma destinarà l’any que ve 49,2 milions d’euros del pressupost a pagar amortitzacions de préstecs i interessos bancaris. La quantitat representa un 5,5% manco respecte del que s’ha reservat per a això en els comptes municipals d’enguany, els darrers que va deixar fets l’anterior equip de govern del PP. Encara suposa un important volum del total de pressupost de Cort, un 12,6% dels 389,9 milions d’euros prevists, sense comptar el de les empreses públiques i organismes autònoms. L’Ajuntament de Palma destinarà cada dia de l’any que ve 135.000 euros a pagar deute amb els bancs.

Durant el mandat de Mateu Isern, el pressupost financer de Cort va registrar un fort increment, fruit de la decisió de convertir deute comercial -pagaments pendents amb proveïdors- en deute bancari, i de refinançar els crèdits en obligacions a llarg termini. En tot cas, entre 2011 i 2015, mandat amb importants retallades pressupostàries, l’Ajuntament de Palma ha destinat més de 138 milions directament a amortitzar deute amb els bancs.

Aquesta política ha fet que la situació financera de Cort sigui bona, segons admet l’actual regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, Adrián García, responsable dels primers comptes que ha elaborat el tripartit, i l’endeutament viu amb les entitats financeres és, a dia d’avui, d’uns 290 milions d’euros. Malgrat això, explica García, el pressupost municipal encara es veu molt limitat per haver de fer front a un elevat pagament de deute bancari compromès en l’anterior mandat. En l’exercici de 2016 es liquidaran les darreres amortitzacions del deute bancari d’organismes autònoms i consorcis, i se n’iniciaran les primeres del fons de pagament a proveïdors. Això obliga, afirma el responsable econòmic de Cort, a destinar obligatòriament 37,6 milions d’euros a amortitzacions durant el proper exercici.

Dèficit d’uns 25 milions el 2015

El desfasament en l’execució pressupostària d’enguany, al tancament de tercer trimestre, és de 27,7 milions, i García calcula que l’exercici es tancarà finalment amb un dèficit al voltant dels 25 milions, la qual cosa obligarà l’Ajuntament de Palma a presentar un pla d’equilibri econòmic financer davant el Ministeri d’Hisenda amb ajustaments per eixugar aquest dèficit.

El nou govern municipal sosté que el dèficit generat enguany prové principalment de les sentències fermes que s’han dictat contra l’Ajuntament pel pagament d’expropiacions durant mandats anteriors, principalment per la de l’ampliació del bosc de Bellver per valor d’uns 22 milions d’euros. Un dels primers acords del tripartit fou aprovar una operació d’endeutament de 40,7 milions per fer front al pagament d’expropiacions sobre les quals s’arrosseguen sentències fermes contra Cort.

Som Palma exigeix una “auditoria ciutadana” i reestructurar el deute

Som Palma, integrant del tripartit de Cort, considera “imprescinbible” la posada en marxa d’una “auditoria ciutadana” del deute municipal i, si és el cas, reestructurar-lo. El fet que encara no s’hagi plantejat això és un dels motius pels quals ha expressat el descontentament amb els pressuposts per al 2016 acordats amb el PSIB i MÉS i se n’ha desmarcat amb una simbòlica abstenció en la junta de govern que obre una primera fissura en el tripartit. La marca municipal de Podem també reclama als seus socis “més exigència” al Govern en la reclamació dels fons de la Llei de capitalitat, “més transversalitat entre les àrees a l’hora de determinar prioritats” i “mesures socials més contundents”. La militància de Som Palma reclama als seus regidors que marquin “més perfil propi” davant el PSIB i MÉS.