PALMA

Informes de Cort advertiren l’APB que el ‘chill out’ de Sant Carles requeria llicències

L’any 2012 es presentà la concessió amb un ús com a bar i “centre d’informació turisticocultural”

Els anteriors responsables de l’Autoritat Portuària de Balears (APB) foren advertits des de l’any 2012 que la concessió per a l’explotació d’un establiment a la bateria del castell de Sant Carles requeria de la sol·licitud de les corresponents llicències municipals d’activitats i obres. No obstant això, l’organisme presidit fins la setmana passada per Alberto Pons -substituït per Joan Gual de Torrella- continuà amb la tramitació en solitari de la concessió, fins que el bar chill out que acabà obrint-se el juliol passat ha estat tancat i precintat aquesta setmana per la Policia Local de Palma.

Els adjudicataris de la concessió ni tan sols van arribar a sol·licitar a l’Ajuntament cap llicència, i no ho varen fer perquè l’Autoritat Portuària sostingué que el projecte estava exempt de disposar de les llicències municipals perquè estava dins el domini públic portuari de la seva competència. Malgrat això, l’organisme fou advertit almanco per dos informes tècnics de l’àrea d’Urbanisme de Cort, amb data de setembre i octubre de 2012, que “qualsevol tipus d’obra que comporti l’activitat haurà de sol·licitar prèviament la corresponent llicència d’obres”.

En l’expedient administratiu tramitat per la mateixa Autoritat Portuària apareixen informes tant del departament d’Activitats i Seguretat dels Establiments com del servei de Llicències d’Activitats de Cort en resposta a la petició sobre l’ús que s’havia sol·licitat, i advertint que en qualsevol cas serien necessàries nombroses obres correctores per ajustar-se a la normativa i obtenir també la llicència d’activitats. El darrer dictamen tècnic es va emetre després que la Comissió de Centre Històric i Catàleg de Palma informàs favorablement de l’ús de l’activitat sol·licitada per l’Autoritat Portuària, amb la conformitat de l’exgerent d’Urbanisme, Fernando González, i de l’extinent de batle, Jesús Valls (PP).

Tanmateix, l’ús per a la concessió que va sol·licitar l’Autoritat Portuària no s’ha acabat ajustant a allò que s’ha executat a la bateria del castell de Sant Carles, un Bé d’Interès Cultural (BIC) ubicat en el dic de l’Oest. L’organisme va treure a concurs la concessió per a “l’explotació, amb instal·lacions provisionals i desmuntables, de terrassa no edificable per a servei de bar-cafeteria-restaurant i centre d’informació turisticocultural”. El que es va acabar obrint a la bateria de Sant Carles és un chill out anomenat Lolita Beach. Sense que l’Ajuntament de Palma tornàs a actuar, l’Autoritat Portuària adjudicà la concessió a l’empresa Dreams and Cosmetics i el mes de gener li aprovà un “projecte constructiu” a la bateria.

Obres després del 24-M

La concessionària començà les obres el 28 de maig, quatre dies després de les eleccions. Amb un canvi polític a l’administració municipal per enmig, els responsables de l’establiment tingueren temps d’executar importants treballs d’adequació a l’espai protegit, unes tasques que tampoc no han estat supervisades ni pel departament de Patrimoni del Consell de Mallorca ni pel Ministeri de Cultura.

Tant l’entitat ARCA com el Col·legi d’Arquitectes de Balears alertaren el 5 de juny de la situació de les obres iniciades, i després, ja a principis del mes de juliol, de l’obertura de l’establiment. Va ser llavors quan els nous responsables municipals de Cort començaren les actuacions per tancar el Lolita Beach, amb l’oposició encara de l’Autoritat Portuària presidida per Pons, en funcions. Un jutge ha acabat denegant les mesures cautelars sol·licitades de moment per la concessionària.