Publicitat
Publicitat

PALMA

El PP se’n va i Palma Springs encara no té llicències

Cort no ha rebut l’informe sectorial favorable del Govern per poder desbloquejar les autoritzacions

El PP és a punt de deixar el poder a les principals institucions i el macrocentre Palma Springs, que s’ha començat a aixecar sobre la zona humida de les Fontanelles, continua sense tenir les llicències d’obres i activitats. El tinent de batle d’Urbanisme de Cort, Jesús Valls, ha contestat aquesta mateixa setmana que l’Ajuntament no ha rebut l’informe sectorial favorable del Govern per poder desbloquejar les autoritzacions del projecte com a gran establiment comercial. “Fa dos mesos que no tenc cap notícia sobre aquest expedient”, afirmà Valls.

Els serveis jurídics del Govern informaren desfavorablement a principi d’aquest any perquè advertiren que la Llei del comerç impedia fer-ho, una vegada que el solar on s’havia de començar a aixecar Palma Springs no era encara un sòl urbà, tal com s’exigeix per poder construir una gran superfície, sinó que es tractava tan sols d’un terreny urbanitzable no consolidat. Les obres d’urbanització -dotació dels serveis urbans d’aigua, electricitat i clavegueram a uns terrenys de gairebé 90.000 metres quadrats- s’arribaren a iniciar i haurien d’haver acabat fa dos mesos, però l’Ajuntament no té ni constància d’això.

La promotora Unibail Rodamco té des del juliol passat un permís d’obres, però segons va admetre Valls en el seu moment, quan reconegué en comissió que el nou projecte de Palma Springs “encara no té llicència d’obres ni d’activitats”, aquest va ser concedit a partir de l’antic projecte d’Aqua Màgica impulsat pel promotor Guillem Alomar, que l’obtingué de Cort l’any 2007, quan l’equip de govern del PP, llavors presidit per Catalina Cirer, es trobava com ara en funcions.

Aquell anterior projecte no necessitava autorització com a gran establiment comercial, a diferència del nou de Palma Springs, sinó només les superfícies de més de 700 metres quadrats que després s’hi instal·lassin. L’estratègia de la promotora va ser guanyar temps sol·licitant una llicència d’obres a partir del permís antic, simultaniejar les obres d’urbanització tal com permet la nova Llei del sòl si es constitueix un aval, i després sol·licitar ja les noves llicències.

Per fer-ho era necessari que s’acabassin les obres d’urbanització perquè el Govern pogués informar favorablement. No obstant això, a hores d’ara l’Ajuntament no ha rebut cap dictamen ni la promotora l’ha demanat, segons Valls.