PALMA

La llicència original de les Fontanelles també ha caducat

Un misser insta Cort a actuar-hi perquè les obres no s’han iniciat

La llicència d’obres original per fer un macrocentre comercial a les Fontanelles, concedida a partir d’un projecte anterior al de Palma Springs, també ha caducat, segons adverteix en un escrit dirigit a l’Ajuntament de Palma el misser que ja té impugnada davant els tribunals aquesta llicència per un presumpte frau de llei. L’esmentat permís, concedit el 29 de juliol de 2014, establia expressament que el termini per a l’inici de les obres era de sis mesos des de la concessió, i que en cas contrari es procediria a la caducitat de la llicència, tal com exigeix la normativa. Així, l’advocat Raúl Sánchez Santorio insta Cort a iniciar l’expedient de caducitat.

Aquesta llicència d’obres original va ser una estràtegia de la promotora de Palma Springs, amb la connivència de l’anterior equip de govern de Cort, per avançar la tramitació i els treballs per al seu macrocentre comercial. En realitat, la llicència d’obres es concedí a un projecte anterior, el d’Aqua Màgica, que no requeria de la concessió d’un permís com a gran establiment comercial. Amb la llicència original, però, ja podia avançar els treballs a les Fontanelles sense aquest permís.

Tanmateix, quan la promotora presentà el projecte modificat, el que en realitat es corresponia amb Palma Springs, es trobà que el Govern li denegà el permís com a gran establiment comercial. D’aquesta manera no podia obtenir la llicència d’obres definitiva, per la qual cosa el nou equip de govern de Cort decidí iniciar la caducitat de l’expedient.

“Qualsevol podria sospitar que la promotora Unibail Rodamco en cap moment va tenir el propòsit d’executar les obres autoritzades per la llicència del 29 de juliol de 2014”, assenyala en el seu escrit el misser recurrent, qui adverteix que just després presentà un projecte modificat que canviava substancialment les característiques constructives. “El projecte inicialment presentat”, continua, “podria intentar obviar, en un presumpte frau de llei, la necessitat de tramitar i obtenir [...] la preceptiva llicència autonòmica de gran superfície comercial”.

Un permís ja denunciat als jutjats

Raúl Sánchez Santorio, el misser d’Alacant que ha instat Cort a procedir també a la caducitat de la llicència d’obres original de les Fontanelles, ja va denunciar davant la justícia la concessió d’aquest permís municipal per un presumpte frau de llei. El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Palma va admetre a tràmit el recurs i l’Ajuntament es troba personat en el cas des del novembre passat. L’ARA Balears s’ha posat en contacte amb aquest misser, que no ha volgut explicar els motius que el mouen ni si representa un tercer o la competència del macrocentre comercial.

22 edificis distints per evitar ser una gran superfície

La llicència d’obres que l’equip de govern de Mateu Isern concedí fa més d’un any a Unibail Rodamco, que ara es considera caducada, es fonamentava en l’antic projecte d’Aqua Màgica presentat pel promotor Guillem Alomar. Consistia en la construcció d’una zona d’aparcaments i 22 edificis distints, amb locals sense cap ús determinat, per evitar així ser considerat un gran establiment comercial i la necessitat d’obtenir la corresponent llicència autonòmica. La concessió del permís d’obres sense determinar l’ús de la construcció es pot considerar un frau de llei i, per tant, avalar-ne l’anul·lació, segons els experts consultats en dret urbanístic i administratiu. Quan ara fa un any el batle Isern i l’expresident del Govern, José Ramón Bauzá, presentaren públicament el projecte del macrocentre comercial al costat dels responsables d’Unibail Rodamco, l’única llicència que en aquell moment tenia concedida era aquesta, sense cap autorització com a gran centre comercial ni la llicència definitiva.