Lluís Torner

Director de l'Institut de Ciències Fotòniques de Catalunya

Oportunitat per al mòbil i per a Catalunya

La recerca científica i tecnològica busca contínuament traspassar els límits del que és conegut, aportar nous coneixements, noves idees, noves tecnologies. La majoria de les vegades, els resultats...