Luca Gervasoni i Pepa Martínez

Luca Gervasoni i Pepa Martínez

President i Directora de Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global

Carta oberta al conseller Alfred Bosch

Benvolgut conseller, en nom de les 117 ONG membres de Lafede.cat el felicitem per la seva arribada a la conselleria d’Acció Exterior, responsable també de les polítiques públiques de cooperació...