M. Eugènia Gay

M. Eugènia Gay

Una recuperació econòmica i humanística

La irrupció de la terrible pandèmia mundial provocada pel covid-19 ha posat de manifest -encara que de la forma més tràgica possible- la importància d'aquells serveis que configuren l'essència de l'estat...

Responsabilitat col·lectiva envers les persones refugiades

La carta fundacional de les Nacions Unides de 1945 assenyala com un dels seus principals propòsits essencials l'establiment de tots els mecanismes que siguin necessaris per garantir "la cooperació...

Recuperem la vitalitat de l'estat del benestar

Una vegada més ha sigut la magnitud de la tragèdia i l'horror, que en aquest cas ha adoptat la forma d'una pandèmia d'abast mundial, la que ha sacsejat amb força l'imaginari social recordant-nos la...

Abordar les migracions amb respecte i dignitat

Vivim en un món on la globalització i els avenços en els sistemes i les xarxes de comunicació i transport ens plantegen una sèrie de reptes –marcats per la incertesa, la urgència i la complexitat– que com a...

L’explotació sexual infantil: l’esclavitud del segle XXI

L’esclavitud del segle XXI té nom de dona. És així perquè la manca d’oportunitats, el baix nivell formatiu, l’atur i la falta de recursos econòmics empenyen moltes nenes i dones a abandonar la seva família...

Una justícia necessitada de reformes importants

Durant aquests darrers dies hem estat testimonis d’una situació molt poc adequada per a la imatge d’independència i la credibilitat del poder judicial a Espanya. D'una banda, la manera com la sala tercera...