Maarten de Jongh

Maarten de Jongh

Quin tipus d'empresa creix més?

El desenvolupament econòmic es pot construir sobre diferents bases. Tot i que, segons molta gent, vivim en una “economia de serveis”, no es pot entendre la situació actual de Catalunya sense la seva...

La poca utilitat de la productivitat

Al seu llibre The rise and fall of American growth, Robert J. Gordon distingeix tres períodes diferents de creixement. Primer la revolució industrial -propulsada per la màquina de vapor-, seguida per la...