image-alt

MANEL LARROSA

La Barcelona de set milions

La Barcelona de set milions, una metròpoli d’escala europea, es basaria en la xarxa ferroviària d’alta velocitat que segueix els corredors de l’AP-7 i l’AP-2, que formen la columna vertebral del país. Un...

La descompressió de Barcelona

La capital està sotmesa a una compressió de densitat humana i de dotacions de capitalitat que esdevé un forat negre. Barcelona absorbeix tota referència de nova centralitat, concentra les inversions de...