Europa hauria de cedir

El dèficit d'Espanya el 2011 estarà al voltant del 8%, potser unes dècimes per sota o unes dècimes per sobre. El que es discuteix ara, després de les reformes que ha posat en marxa el govern espanyol, és si cal mantenir o no les exigències de dèficit per al 2012. El president espanyol, Mariano Rajoy, busca que Europa acabi cedint. Brussel·les és conscient de la dificultat de passar d'un 8% a un 4,4% en un any, que és la xifra acordada i que ara mateix resulta una quimera. Seria tant com paralitzar definitivament el conjunt de l'Estat i caure en una recessió que podria ser molt llarga. La cancellera alemanya, Angela Merkel, en tot cas, tindrà l'última paraula. És veritat que Espanya havia d'afrontar reformes profundes. Però ja ho està fent, amb una reforma laboral atrevida. Ara és l'hora d'una resposta europea.