L'avís des del Regne Unit

La situació ha canviat. La crisi del deute podria anar en una direcció molt diferent gràcies als temuts i odiats mercats. Els inversors han considerat que Alemanya ha de pagar un tipus d'interès més alt per finançar el seu deute. Ahir el tipus d'interès del deute britànic va ser inferior a l'alemany i, per primer cop, s'ha creat la sensació que la cancellera Merkel pot patir per la seva rotunda oposició a establir uns mecanismes de solidaritat a la zona euro, que podrien ser els eurobons. Merkel fa bé quan demana disciplina fiscal, però els mercats no acaben d'entendre una situació en què uns països paguen un tipus d'interès pel seu deute del 7%, uns altres del 4% o del 5% i uns altres inferior al 2%, com ha passat fins ara amb Alemanya. Alguna cosa no acaba d'explicar gaire bé la cancellera.