Una altra oportunitat perduda

La decisió del govern espanyol de centralitzar els organismes reguladors deixa en paper mullat el voluntarisme de l'anterior govern del PSOE, arrossegat pel PSC, de traslladar de Madrid a Barcelona la CMT. No hi ha cap mentalitat de fer d'Espanya un país federal com Alemanya. Però mirem també el que es fa malament des de la capital catalana. La CMT, a Barcelona, es podria haver dotat de molt contingut si PSOE i CiU, amb altres grups, haguessin aprovat el març del 2010 la creació del Consell Estatal de l'Audiovisual dintre de la CMT en el marc de la llei general de comunicacions audiovisuals. La creació de l'organisme, una mena de CAC per a tot l'Estat, es va deixar per més endavant. I ara estarà dintre del paraigües de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, a Madrid. Una altra oportunitat perduda.