Un desastre a curt termini

Una reforma laboral no crea llocs de treball. Qualsevol govern és conscient que el que pot fer una reforma, en realitat, és preparar el terreny per aprofitar un canvi en el cicle econòmic. Les empreses han de poder ser flexibles i s'han d'adaptar a les exigències dels mercats. Però en l'actual conjuntura, en una etapa de recessió, la reforma que ha aprovat el govern espanyol posa tan fàcil l'acomiadament que pot actuar com un incentiu per als empresaris. És veritat que cal diferenciar, i que les grans empreses i les pimes tenen necessitats molt diferents. Però ja es donen casos de convenis a punt de tancar-se que es reobren de nou amb la reforma. En el cas dels ERO, el que queda clar és que, a partir d'ara, es generalitzaran, amb la llei a la mà, els 20 dies per any treballat.