La reforma més exigent

El pròxim govern espanyol haurà de fer reformes en tots els sectors de l'economia. Espanya ho podia haver fet en els últims vuits anys, però l'actual govern va aprofitar la inèrcia de creixement anterior, sense actuar en el mercat laboral. En el millor moment de la seva història, la passada dècada, trencada amb la crisi iniciada al 2008, Espanya tenia un percentatge d'atur del 7-8%, el doble que els països europeus. Ara és del 20%. És evident que l'estructura productiva i el mercat laboral d'Espanya no faciliten la creació de llocs de treball. No hi ha més excuses, i sindicats i empresaris n'han de ser conscients.