Marc Gascón Soler

Marc Gascón Soler

El llarg adeu industrial britànic

Per entendre el Brexit cal contextualitzar-lo dins del llarg procés de desindustrialització de l’economia britànica. La progressiva necrosi del teixit productiu ha convertit el país que va iniciar i liderar...

Nosaltres, els immigrants

En un moment en què els corrents polítics predominants a Europa i als Estats Units són contraris a l’acolliment tant d’immigrants econòmics com de refugiats de guerra, potser no és casual que sigui a...