Maria Rosa Monreal

Maria Rosa Monreal

L’educació social ha de tenir un lloc a l’escola

En temps de pandèmia han sigut molts els professionals i les institucions que han estat a prop dels infants i les seves famílies. Un dels col·lectius més implicats en el procés de fer l’acompanyament...

La urgent revisió de l’atenció a la infància a Catalunya

El sistema de protecció d’infants i adolescents al nostre país està en fallida, tal com ja hem denunciat les educadores i els educadors socials en diverses ocasions. No hi ha una planificació a mitjà i...