Maria Rosa Monreal

Maria Rosa Monreal

La urgent revisió de l’atenció a la infància a Catalunya

El sistema de protecció d’infants i adolescents al nostre país està en fallida, tal com ja hem denunciat les educadores i els educadors socials en diverses ocasions. No hi ha una planificació a mitjà i...