Maria Teresa Bassons

Maria Teresa Bassons

EMA, a springboard for Barcelona's knowledge economy

This autumn Barcelona may be the chosen one. If the European Medicines Agency (EMA) chooses our city among the nineteen candidates to host its HQ, it would be a major boost not only for the Health and Life...

L’EMA, un trampolí per a l’economia del coneixement

Aquesta tardor Barcelona pot ser l’escollida. Si l’Agència Europea de Medicaments (EMA per les seves sigles en anglès) tria la nostra ciutat, d’entre les dinou candidates, per ubicar-hi la seva seu,...