image-alt

MARIONA TOMÀS FORNÉS

Calen eleccions metropolitanes?

Manchester i Liverpool tenen, des de l’any passat, alcaldes metropolitans escollits directament. Són els caps visibles d’unes noves institucions metropolitanes que conviuen amb els municipis i que...

La no-política metropolitana a Espanya

Durant el mes de maig s’han dut a terme unes jornades de debat sobre l’organització territorial i l’àrea metropolitana de València. La governança metropolitana de València segueix el model de la majoria...

Un relat metropolità?

Del debat sobre la connexió de les dues xarxes actuals de tramvia a través de la Diagonal a Barcelona se n’han destacat especialment les desavinences polítiques al si de l’Ajuntament. Tanmateix, aquest...