Mariona Tomàs Fornés

Mariona Tomàs Fornés

Professora de ciència política a la Universitat de Barcelona

Sempre m'ha fascinat entendre com es governen les grans ciutats i les seves àrees metropolitanes. Escric sobre governança metropolitana i polítiques urbanes.

Ciutadania metropolitana?

Aquesta tardor s’estan duent a terme uns tallers de participació ciutadana per discutir l’Avanç del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU). Aquest pla traça les grans línies de desenvolupament...

Eleccions i govern metropolità

Les eleccions locals del passat 26 de maig també serveixen per configurar les administracions supramunicipals, com les diputacions, els consells comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En el...

Eleccions i debats metropolitans

Durant els mesos d’abril i maig s’han fet tres debats preelectorals impulsats pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Organitzats a partir de tres eixos (habitatge, economia i governança), en cada...

Construir ciutat metropolitana

A finals de març s’han produït dues notícies importants per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). S’ha aprovat l’avanç del Pla Director Urbanístic (PDU) i s’ha aprovat inicialment el Pla Metropolità de...

Zona 1 de transport: una oportunitat perduda

Des de l’1 de gener del 2019 la mobilitat entre els 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es realitza en una mateixa zona tarifària. La nova tarifa del transport posa fi a la divisió en...

Política cultural i cultura metropolitanes

Al mes de novembre es va celebrar al Citilab de Cornellà una jornada per debatre la política cultural i la cultura des d’una òptica metropolitana. Hi van participar diferents institucions i persones de...

Cal una Àrea Metropolitana del Vallès?

El dia 4 es va presentar a Sabadell el Manifest per una Àrea Vallès, impulsat per l’Ajuntament i Fem Vallès, una entitat composta per sindicats, Cecot i l’associació Via Vallès, que fa anys que reivindica...

Les noves agendes urbanes: una nova moda?

Aquest mes s'ha aprovat l’Agenda Urbana d’Andalusia. Aquest document pretén ser un marc de referència cap a un model de desenvolupament sostenible i integrat, seguint les orientacions de tres documents...

Un Bicing metropolità?

Recentment l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciat que a principis de l’any 2019 entrarà en funcionament un nou servei de bicicleta pública compartida, anomenat E-Bicibox. Com a impuls a la...

Calen eleccions metropolitanes?

Manchester i Liverpool tenen, des de l’any passat, alcaldes metropolitans escollits directament. Són els caps visibles d’unes noves institucions metropolitanes que conviuen amb els municipis i que...

La no-política metropolitana a Espanya

Durant el mes de maig s’han dut a terme unes jornades de debat sobre l’organització territorial i l’àrea metropolitana de València. La governança metropolitana de València segueix el model de la majoria...

Un relat metropolità?

Del debat sobre la connexió de les dues xarxes actuals de tramvia a través de la Diagonal a Barcelona se n’han destacat especialment les desavinences polítiques al si de l’Ajuntament. Tanmateix, aquest...