Marta Comas

Marta Comas

Innovació a les escoles de Barcelona: una oportunitat

Ara fa uns dies, en la jornada sobre innovació en entorns de complexitat organitzada per l’OCDE, el Cidob i la Fundació Bofill, el debat al voltant de les dimensions de la innovació educativa va adquirir...