GLOSA

Agrupació d'imputats?

Agrupació d'electors.
Està de moda; ara s'usa.
El codi ètic, l'excusa
dels imputats sense honors.
N'hi ha que són valedors
del partit que els aixopluga;
d'altres enmig de la fuga
seran capats pel partit,
però un Bauzá reblanit
ja no sap ni a què juga.