GLOSA

Ara, digital!

El paper del digital.

El diari a la xarxa.

Llibertat total en marxa.

Comunicació global.

Un enorme potencial.

Tot a un clic de ratolí.

Informació per tenir

una nova coneixença.

Endavant, que la temença

tampoc no l'hem d'imprimir.


L'era digital activa

mils de moviments socials

que volen destruir els mals

d'una antiga perspectiva.

Si la societat és viva,

el resultat serà idèntic;

ja que el mitjà no fa autèntic

ni valida el pensament,

que és l'armament més potent

per batre un món esperpèntic.