ARA EN GLOSA

Canals i anècdotes

El nét damunt el padrí...
en Tom i en Jerry s'encalcen...
i ells amb els esclafits alcen
l'alegria d'existir.
Una beneitura? Sí!
Però hi ha una cosa clara:
el menut, a partir d'ara,
ja no podrà escoltar
els seus dibuixos en pla,
tal com li parla son pare.