GLOSA

Castro, jutge emèrit

El Tribunal Superior
no vol la continuïtat
de José Castro al jutjat
perquè acabi sa labor.
Castro, al Jutjat d'Instrucció,
és molt més que una balança.
Aquest jutge és l'esperança
dels qui volem un món just
i sa jubilació el gust
dels qui abonen la fiança.