GLOSA

Arrelarà?

Desertitzacions mesquines
fan que el vegem mallorquí,
però hem d'anar vius que el pi
no estingeixi les alzines.
Com les guardes mallorquines,
ovelles sens parangó;
així i tot qualque pastor
cerca posar altres races
i això sempre seran passes
cap a la suplantació.

Mel hi ha que no és d'abella
i font que no és natural.
Però confiem que el mal
ha ficat endins la rella.