Ensenyat aprenent

Ningú no neix Ensenyat
i tothom vol un Consell.
Tot problema té remei
malgrat l'hagis heretat.
Com a batle has demostrat
saber menar el municipi
i que la gent participi
per cadascú ser tothom.
Ensenyat és un cognom;
voler aprendre és un principi.