GLOSA

Entrevistes gratuïtes

Millorar l'Educació
podria crear conflicte?
No em faci clamar vindicta,
senyor Bauzá, per favor.
La seva televisió
l'entrevista i l'ensabona.
I amb les respostes que dóna
n'hi ha per llevar el canal.
Repararem tot el mal
sense esperar gaire estona.

Braveja del seu govern,
d'aquesta legislatura
que ha estat més mal que un infern
regnat de malsofridura.