GLOSA

Estudiants compromesos

Seran els estudiants
que en el futur ens governin,
per tant és bo que s'empernin
per combatre els ignorants.
No són molts, mes són bastants
amb la consciència activa.
Cap reforma educativa
es pot fer sense consens,
malgrat que hi hagi governs
que ens duguin a la deriva.