GLOSA

Hi som!

De les dotze hores de glosa
en tornam treure profit,
que del nacional neguit
hi ha una llengua que imposa.
Imposa? No, sols proposa
les notes d'una cançó.
El sentiment d'una acció
voluntària i decidida;
qui creu que hi pot haver vida
sense idioma i nació?

Érem tots. Algú hi faltava.
Qui no ha vengut vendrà.
Dins cada cançó hi trobava
l'aliment que vaig mamar.