ARAENGLOSA

L’anticasta

En lloc d’abaixar-se el sou,

veim casos de nepotisme

de qui criticà el cinisme

per oferir un quefer nou.

Són aquests que deien prou?

O sols era propaganda?

És ara de l’altra banda

que ha de quedar manifest.

Qui braveja de ser honest

ho demostra quan comanda.

O és que qui el poder un pic tasta

tot d’una li fuig el fred?

Vejam si el xampú anticasta

embruta més que fa net.