GLOSA

Massa estona, Rato

Bárcenas fou detingut
i amollat. És de vacances.
Molts vàrem veure esperances
que fa estona que hem perdut.
Ara és Rato qui han fotut
entre escorcoll i escorcoll.
La corrupció a raig i roll,
detencions de galeria.
Imatge de Fiscalia
que no minva gaire el broll.