GLOSA

Món pocavergonya

Ja hi ha trull electoral
i enquestes cada dia.
Mediocres de fantasia
i corruptes que fan mal.
El món és un festival
amb una entrada un poc cara,
i una raça massa avara
que no cerca el bé comú.
Ningú mira per ningú
i molts tenen molta cara.