ARAENGLOSA

Pinya per sa llengo

Que no és guapa “s’Acadèmi

de Sa Llengo Baléà”?

ara ja disposarà

d’un local públic. Quin premi!

La ignorància és un sol gremi

que transita fora por

quan un govern figaflor,

per avenir-s’hi, s’enginya

i amb aquesta gent fa Pinya

concedint medalles d’or.

Aquest govern és abstemi

del beure de la cultura.

Podrien fer “s’Acadèmi

Baléà de Beneitura”