GLOSA

Punta Balena

Clar! "Només és un carrer".
Minimitzen els excessos
i maximitzen ingressos
ja que això sempre els va bé.
Tots s'acusen del quefer
(o d'un no quefer pregon).
Cada nou vídeo confon
i sacsa cada persona.
És un carrer, però dóna
la volta a devers mig món.