ARA EN GLOSA

Quina tropa!

MATEU XURÍ
MATEU XURÍ

I De Santos al final
serà el millor de la colla!
Massa bullit per poca olla.
Massa sous per poc jornal.
I, sobretot, massa mal
per tants pocs beneficiaris.
Si afegim els incendiaris
del Grup d'Acció Baleá,
no hem de menester porgar
els beneits i els mercenaris.