GLOSA

Silenci esclaridor

MATEU XURÍ
MATEU XURÍ

El senyor bisbe demana
un silenci prudencial.
Parlar hi pot posar més mal,
i el mal a pics s'encomana.
No fer sonar la campana
abans d'hora és convenient.
Aclarir qui és innocent,
qui és víctima i qui és culpable
és bastant més responsable
que no escopir mots al vent.