ARA EN GLOSA

Twitter tanca comptes

Aguiló amb el seu rebuig,
que ha convertit en salmòdia,
fa que tanquin la paròdia
del compte d'Aina Aguilutx.
Twitter provoca l'enuig
i la xarxa fa furor.
Ofèn molt més Aguiló
que no qui la parodia.
Ofèn més qui ens humilia
que no el sentit de l'humor.