LA GLOSA

Vaga inicial


És feina de l'Assemblea

demostrar el fracàs del TIL;

que en un context tan hostil

no trontolli cap idea;

que els pares, dins l'odissea,

no baratin de discurs

i que tots vegem que els curts

han perdut ruta i senderi

i els posem nota amb criteri

en ser a final de curs.

La vaga tan sols vol ser

la mostra que el curs comença

amb la normalitat tensa

que du un mal ús del poder.