GLOSA

La mort del TIL

Va morir. Sols no li feren
exèquies ni funeral.
A l'estreta del dogal
els familiars ja no hi eren.
Els progenitors volgueren
ploradores per bramar.
Fins i tot varen provar
tots junts de reviscolar-lo.
I ara, en lloc d'enterrar-lo,
el volen embalsamar.