ARA EN GLOSA

Els somnis

Tu no somies, Francina?
Per ser, tu, al Consolat
fa falta haver somiat
durant moltes hores, nina.
Ets presidenta. Endevina
quin és el sentit comú:
sense pactar amb qualcú
mai series presidenta;
o estàs massa somnolenta
que no veus ni el somni tu?

Del teu partit no me'n fii
gairebé ni de l'essència.
Saps per què? Perquè somii
amb total independència.