ARA EN GLOSA

Els somnis

MATEU XURÍ
MATEU XURÍ

Tu no somies, Francina?
Per ser, tu, al Consolat
fa falta haver somiat
durant moltes hores, nina.
Ets presidenta. Endevina
quin és el sentit comú:
sense pactar amb qualcú
mai series presidenta;
o estàs massa somnolenta
que no veus ni el somni tu?

Del teu partit no me'n fii
gairebé ni de l'essència.
Saps per què? Perquè somii
amb total independència.