URBANISME

Andratx ha de pagar 1 milió d’€ a un propietari

El TSJIB diu que se l’ha d’indemnitzar per haver-li denegat una llicència en una zona que ara és ANEI

El nou consistori de Jaume Porsell (PP) i Katia Rouarch (El Pi) haurà de fer front a una indemnització per valor de 986.726 euros al propietari de dues parcel·les de 1.197 metres quadrats de la zona costanera del municipi a qui se li denegà injustament la concessió de la llicència d’obra quan els terrenys eren aptes per urbanitzar. El cas és que les parcel·les varen canviar de classificació i passaren a ser declarades Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) i, per tant, inedificables, amb el planejament aprovat per l’equip de govern del mateix Porsell el maig de 2007. Porsell havia heretat el canvi de PGOU quan detengueren Eugenio Hidalgo, que pretenia corregir les Normes Subsidiàries hiperdesenvolupistes de 1977. La resolució judicial suposa un cop dur al nou govern proclamat just fa una setmana.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears conclou que el propietari té dret a ser indemnitzat amb aquesta quantitat per part de l’Ajuntament d’Andratx en tant que en el seu moment, quan el sòl era apte per urbanitzar i tenia pla parcial aprovat, se li denegà una llicència d’obra per construir un xalet d’alt estànding de 234 metres quadrats de planta baixa i un pis. “En aquest cas és inqüestionable que el fet d’haver perdut la possibilitat d’obtenir una llicència d’obra indegudament denegada, quan era possible la seva edificació, sent ara impossible per canvi de planejament, és constitutiu de ser indemnitzat en els perjudicis que aquesta impossibilitat ha causat al recorrent”.

Posteriorment a 2007, amb el canvi de planejament urbanístic promogut pel PP, els terrenys passaren a ser declarats sòl rústic protegit amb la categoria d’ANEI i, per tant, no s’hi podia construir. El propietari va recórrer la negativa del Consistori que se li concedís la llicència d’obra, sol·licitada amb anterioritat al canvi de normativa, i el TSJIB li va reconèixer el dret de percebre una indemnització de poc més d’1 milió d’euros.

Han passat 9 anys d’ençà de la primera resolució judicial de l’any 2006 que reconeixia el dret que se li concedís la llicència d’obres. Davant la impossibilitat de l’execució d’aquesta sentència, el 2009 el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma declarà el dret d’aquest propietari a ser indemnitzat per l’Ajuntament d’Andratx amb la quantia d’1.032.013 euros, a més d’imposar les costes judicials a l’administració demandada. L’Ajuntament hi recorregué i el 2010 el TSJIB emeté sentència ferma i confirmà la indemnització.

“El cas és que hi havia hagut un canvi de planejament que havia desclassificat el sòl urbà i el declarà rústic, per la qual cosa, malgrat el reconeixement de la sentència que deia que es podia edificar el solar, era evident i clar que aquell sòl ja no era edificable i, per això, es donava la impossibilitat d’execució de la sentència”, diu la darrera resolució del TSJIB, que respon al recurs d’apel·lació de l’Ajuntament.

Valor del sòl i despeses

La Sala desoeix els arguments del Consistori, que defensà que l’import s’havia de calcular tenint en compte el projecte que en el seu dia fou presentat, que consistia en un xalet d’alt estànding de 234 metres quadrats de planta baixa i pis. Tanmateix, la Sala creu que ha d’indemnitzar-se la potencialitat que aquell sòl oferia, amb independència del projecte que s’hi volgués construir. Diu la resolució que el primer d’aquests perjudicis ocasionats és la pèrdua del valor del sòl on “indegudament” es negà el dret a edificar.

Igualment, considera que el valor del sòl s’ha de calcular d’acord amb els preus de 2010, data en què el mateix TSJIB dictà la sentència que li reconeix el dret a indemnització. El fixa així en 918.028 euros. L’Ajuntament d’Andratx defensà que s’havia de calcular a partir del valor d’adquisició actualitzat, però sense que s’hi inclogués el valor de l’execució de l’edificació.

A més, també reconeix les despeses que tingué el propietari en el seu moment: 28.633 euros en arquitectes, aparelladors i visats; despeses de processos judicials per haver pogut obtenir la llicència que finalment ha estat inexecutable per import de 38.410 euros; i la taxa de la llicència d’obres per 1.653 euros. El TSJIB considera que totes foren degudament justificades.