CONFLICTE EDUCATIU

Famílies i mestres preparen el boicot

Les revàlides de la LOMQE a 3r de Primària del 19 i 20 de maig són qüestionades per la comunitat educativa

Superat el TIL, la progressiva però implacable aplicació de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) fa albirar un final de curs agitat. Les primeres proves de revàlida que preveu la nova llei es faran dia 19 i 20 de maig als 11.113 alumnes que enguany cursen 3r de Primària en 307 escoles públiques, concertades i privades de les Illes Balears. Dia 19 es faran els exàmens escrits de castellà i anglès, i dia 20 els de català i matemàtiques.

Cada prova durarà un màxim d’una hora amb un descans de 30 minuts entremig. Una vegada fetes les avaluacions escrites, els centres hauran de programar i fer les proves orals abans de dia 5 de juny.

“Tot el funcionament dels centres es veurà afectat a final de curs per poder fer aquestes proves”, adverteix la presidenta de l’Associació de Directors de Primària de Mallorca, Joana Maria Mas. L’Administració obliga que els dos mestres que facin les proves no siguin els que fan classe als nins i nines de 8 i 9 anys avaluats, cosa que implicarà que “durant 15 dies les classes estaran alterades a tota l’escola”, afegeix.

Emperò més enllà de qüestions organitzatives, la comunitat educativa s’oposa a aquesta revàlida pels dubtes seriosos que els genera pel que fa a criteris pedagògics. Les proves avaluaran continguts i no competències, de manera que “podrien demanar coses als nostres fills que no han estudiat, possiblement amb l’objectiu de justificar les bondats de la LOMQE en futures proves”, denuncien des de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes (FAPA).

També genera preocupació que les proves s’hagin de fer amb dos ordinadors, un per llegir la pregunta i l’altre per respondre. “Els mestres tenim clar que aquesta avaluació no servirà de res perquè és un sistema que aquests nins no han vist mai. Les respostes no reflectiran les seves capacitats”, conclou la presidenta dels directors, Joana M. Mas.

Atenció a la diversitat?

Una altra de les novetats de les proves de revàlida de la LOMQE respecte d’altres com les que cada any fa l’Institut d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) afecta els alumnes d’atenció a la diversitat. “Els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) i els de necessitats específiques de suport educatiu (NESE) també les hauran de fer obligatòriament”, explica Mas. Temen que en aquests casos els exàmens seran els mateixos que per a la resta de companys, com denuncia la Federació d’Ensenyament de CCOO, cosa que creuen que provocarà que quedin “sistemàticament relegats al fracàs per no poder titular ni progressar en els ensenyaments”, adverteix la Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres. La Conselleria d’Educació assegurà en la presentació de les proves que aquests exàmens seran adaptats per a aquests alumnes, però “com que les proves no han passat per la Mesa Sectorial d’Educació tot i que ho haurien d’haver fet”, com afirma el seu secretari general, Toni Baos, recelen. En els casos d’alumnes NEE i NESE, serà cada centre el que decidirà si els resultats computen o no en la mitjana dels resultats de l’escola.

FAPA fa ‘Documents d’oposició’

Des del govern central i des de l’autonòmic, els titulars d’Educació han repetit que l’objectiu d’aquestes proves és el de permetre “orientar les polítiques educatives” gràcies a la “informació sobre el grau d’adquisició de les competències clau del currículum”, com assegurà la consellera Riera el dia de la presentació, a finals de març.

Tanmateix, la posició és unànime entre famílies, directors, sindicats i docents: creuen que les proves serviran per fer “rànquings” per qualificar numèricament els alumnes i les mateixes escoles.

Aquest, de fet, és un dels arguments que apareix en el ‘Document d’pposició per a les famílies’ que ha redactat FAPA i que ha enviat a les seves prop de 200 Apima federades. El document, que ha de ser emplenat pel pare o mare de l’alumne i entregat al centre respectiu, exposa: “Vull expressar la meva oposició que es facin al meu fill/a les proves LOMQE d’avaluació individualitzada previstes per als dies 19 i 20 de maig de 2015 per considerar que no són beneficioses per a l’educació del meu fill/a”. A continuació s’enumeren els motius: “facilitaran l’elaboració de rànquing entre centres; avaluen continguts i no competències; les ‘proves model’ que s’han fet públiques fan pensar que les proves no estan adaptades als coneixements dels infants a la nostra comunitat; sotmeten els infants de 3r a un estrès innecessari”.

La Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (CEAPA), a la qual pertany FAPA, facilita també a la seva web justificants d’absència per als alumnes. “Navarra és l’única comunitat que ha demanat expressament insubmissió”, explica el president de COAPA, Jaume Ribas.

L’Assemblea parlarà de vaga

També els Docents preveuen sabotejar les proves, tot i que encara estan acabant de perfilar de quina manera. Més enllà d’aquesta mesura, en les assemblees de centre torna a parlar-se de la possibilitat de fer vaga coincidint amb els dies de les revàlides, com les que s’han convocat a les comunitats de Madrid i a l’Aragó. La propera assemblea general dels docents, que tindrà lloc previsiblement dia 7 de maig, debatrà aquesta possibilitat.

Amb aturada o sense, la setmana abans d’eleccions tornarà a encendre les escoles.

No totes les comunitats fan la prova, que també “avalua” les famílies:

Astúries no fa les proves

A Astúries, el govern socialista ha decidit no fer els exàmens de la LOMQE. A les Canàries, previstes per a aquesta setmana, les proves seran voluntàries per part dels centres, i al País Basc es farà només una “prova pilot” a 30 escoles. Catalunya sí que farà els exàmens, perquè la Generalitat diu que aquesta prova ja existia allà. Començaran dilluns i les entitats del Marc Unitari de la Comunitat Educativa promou el boicot.

Qüestionaris a famílies

A banda dels exàmens, les proves consisteixen també en un qüestionari a les famílies, que FAPA rebutja igualment. “Aquesta enquesta complementària no té validesa si hi participa menys del 20% de les famílies del centre. Hem demanat a les famílies que no contestin”, diu Vicenç Rodrigo. “La Conselleria ha respost que si no contesten els pares, que ho faci el nin o els mestres”, afegeix. Els Docents també es neguen a fer-ho.

Radis d’ensaïmades

“Si una ensaïmada té un radi de 12 cm, cabrà dins una capsa rodona que faci 25 cm de diàmetre? Explica la resposta”. És una de les preguntes de matemàtiques dels exercicis de model que ha avançat la Conselleria d’Educació. L’exercici d’expressió escrita de castellà demana un text d’entre 6 i 8 línies informant d’una recollida solidària d’aliments, mentre que la de català demana una redacció sobre la sèrie o pel·lícula preferida.