TERRITORI

El TSJIB confirma la demolició de 17 blocs de Monport

L’Ajuntament ha intentat reclassificar el sòl protegit mitjançant la llei Company, encara vigent

Les autoritzacions a balquena per construir a qualsevol racó de la costa del municipi d’Andratx estan passant factura a l’Ajuntament a través d’un degotís imparable de resolucions judicials. Si fa dues setmanes un jutge requeria al Consistori de Jaume Porsell (PP) que “acceleri al màxim els tràmits pertinents” per esbucar dos blocs d’apartaments il·legals a Cala Llamp, la darrera sentència de demolició arriba ara del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

La Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB ha confirmat mitjançant una sentència amb data de dia 18 de novembre que la llicència que va concedir l’Ajuntament d’Andratx el març de 2002 per construir quinze blocs de pisos (96 habitatges), dues piscines i dos edificis de locals a la urbanització de Monport, al Port d’Andratx, és nul·la i, per tant, il·legal. Els fets es remunten al punt àlgid de l’urbanisme salvatge que maladauradament encara assota la costa d’aquest municipi de Ponent, i quan Margalida Moner (PP) era batlessa i Eugenio Hidalgo regidor d’Urbanisme.

La sentència confirma, de fet, la totalitat de la sentència que va dictar el mes de gener passat el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Palma i que, a més de considerar nul·la la llicència, també ordenà la restauració de l’ordre urbanístic infringit i, consegüentment, condemnà l’Ajuntament d’Andratx a esbucar totes les obres autoritzades amb aquella llicència. Condemna igualment el Consistori a pagar les costes judicials.

El Consell de Mallorca va recórrer judicialment l’acord de la comissió de govern de l’Ajuntament de Moner en advertir que la llicència que s’havia autoritzat no era legal, ja que els terrenys on avui s’aixequen els 17 blocs i les dues piscines són terrenys classificats com a Àrea Rural d’Interès Paisatgístic, és a dir, sòl rústic protegit. “Després d’una valoració de la prova pel que fa a les condicions del sòl i l’estat dels serveis d’urbanització a la data de la concessió de la llicència, es considera que no hi havia serveis d’urbanització i que no podia considerar-se sòl urbà”, diu el TSJIB. Així, tot i els esforços de l’Ajuntament d’Andratx per al·legar que les “recents modificacions legislatives” han de comportar la classificació de les parcel·les com a sòl urbà, el tribunal no s’avé a l’argument.

De fet, aquest és un dels múltiples casos que l’Ajuntament d’Andratx ha intentat legalitzar mitjançant la disposició addicional primera de la Llei 7/2012, de 13 de juny, és a dir, la llei Company, que permet reclassificar com a sòl urbà els terrenys que, a l’entrada en vigor d’aquesta llei i amb independència de la seva classificació urbanística prèvia, es troben integrats o componen la trama urbana. Aquesta llei, durament criticada pels partits que ara governen, continua en vigor a hores d’ara. Tanmateix, el Consell suspengué aquest mes de setembre la tramitació de les Normes Subsidiàries que així ho preveien i l’equip de govern del PP i El Pi les han de tornar a fer de bell nou.

El TSJIB també confirma la demolició de les obres i desestima l’intent del Consistori d’acollir-se a la Llei del sòl per tal de legalitzar les edificacions. Igualment, apunta que això no implica que l’Ajuntament no pugui presentar un incident d’inexecució de la sentència, que hauria de tornar a ser resolt pel mateix tribunal.