OBSERVATORI

Vacunes contra la corrupció

Aquest dimecres és el Dia internacional contra la corrupció. Sorprenentment, però, no se n'ha parlat gaire en aquesta campanya electoral, de la corrupció, tot i que és segurament el principal mal endèmic del nostre sistema polític. No entraré en casos concrets, però a tothom li vénen al cap greus casos de corrupció que han esquitxat o tocat de ple la majoria dels grans partits polítics que han governat l'estat espanyol i també les Illes Balears les darreres dècades. Per sort, des de fa uns anys, i gràcies a la pressió ciutadana (especialment a partir del 15-M i de la crisi econòmica), com també una acció judicial més contundent, s'ha avançat molt i algunes situacions que abans eren habituals ara potser són més excepcionals. Però, tot i això, encara avui en dia no hem de baixar la guàrdia i cal continuar fent feina des de diferents camps, tant els judicials i policials com també des de dins de la mateixa administració pública, sobretot fent prevenció per tal d'evitar que es puguin repetir.

Un dels principals camps en els quals s'ha de fer feina és la transparència, atès que aquesta funciona com una vacuna fonamental contra la corrupció. Si una administració mostra tot el que fa i deixa de ser opaca, la corrupció serà molt més difícil que hi sigui.

En aquest sentit, aquest dimecres també fa dos anys de la publicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta llei obliga totes les administracions públiques a publicar, a través de portals de transparència, informació rellevant i dades que fins ara no havien mostrat. A més de la publicitat activa, que també afecta els partits polítics, les organitzacions sindicals i les empresarials, les administracions autonòmiques i locals estaran obligades a partir de dijous, que acaba el termini de dos anys per adaptar-s'hi, a donar resposta a totes aquelles sol·licituds d'informació pública que la ciutadania faci. O sigui que a partir de dijous trobareu un formulari a les seus de la CAIB i a la seva pàgina web per tal de poder demanar tota aquella informació que vulgueu saber i que no estigui publicada. Tan sols hi haurà una sèrie de límits pels quals se us podrà denegar la informació, sobretot referents a informació sensible per a la seguretat, la protecció del medi ambient o temes judicials, però més enllà d'això, les administracions tindran l'obligació de donar resposta.

En aquest sentit, des de la Direcció General de Participació i Transparència hem fet feina contra rellotge per tal d'adaptar la nostra administració a aquesta llei, atès que quan vàrem prendre possessió el juliol d'enguany encara no s'havia fet cap passa per a complir amb l'apartat de les sol·licituds d'informació. Però no passeu pena que a partir de dijous podreu demanar tot allò que sempre havíeu volgut saber i ningú us havia facilitat.

Però la tasca no s'atura aquí. El Govern ja ha anunciat que el segon semestre de l'any que ve es crearà una Oficina de Lluita contra la Corrupció. Es tracta d'una oficina independent del Govern (dependrà del Parlament) i les seves funcions seran d'anàlisi, investigació i prevenció en l'àmbit de la corrupció. En aquest sentit serem la segona Comunitat Autònoma de l'Estat, darrere Catalunya, a dotar-nos d'una oficina d'aquestes característiques que funcionen amb normalitat als països del nord d'Europa. I no és una passa petita: existirà una oficina independent que tindrà la funció de controlar que l'activitat del govern sigui adequada, una oficina que, a banda d'analitzar i investigar actuacions sospitoses, podrà rebre denúncies anònimes de fets presumptament delictius que afectin qualsevol de les administracions de les Illes Balears.

A més, els alts càrrecs del Govern balear ben aviat disposarem d'un codi ètic, el primer que es farà mai a escala autonòmica a les Illes Balears, per tal de regular les activitats que ara mateix són dubtoses i que, tot i no ser il·legals, poden no ser adequades per al correcte funcionament de l'Administració.

Aquestes mesures, juntament amb altres que no s'havien fet mai i que són de sentit comú, com la publicació de les agendes dels consellers i els currículums dels alts càrrecs, només són la primera passa per tal de poder oferir una gestió transparent sense la qual no es podria recuperar la confiança de la gent en el govern ni la credibilitat de la classe política en general. Tot i això, hi ha una passa més, molt important, sobre la qual encara no s'ha actuat: la modificació de la llei de finançament dels partits polítics. Per al bon funcionament de la democràcia, és evident que els partits necessiten una estructura adequada per a poder desenvolupar les seves funcions de representació democràtica, una estructura que, més gran o més petita, és difícil de mantenir només amb les subvencions públiques i les donacions dels seus afiliats. Però, a més, ara, quan arriben les campanyes electorals i observam el nivell de despesa d'alguns partits en material de propaganda, és quan més conscients hauríem de ser que cal regular la manera com es financen. Aquesta hauria de ser la propera vacuna, esperem veure-la ben aviat.