La importància de les dades inicials

Perquè els models de predicció funcionin, és molt important que les dades inicials, la fotografia real de les condicions actuals, sigui com més acurada millor. Amb aquest objectiu cada dia es llancen uns mil globus a l’atmosfera amb sensors de vent, temperatura, pressió i humitat. En aquest sentit, amb l’Aeolus es pretén poder fer un gran salt en una variable concreta: el vent. El satèl·lit emetrà llum làser i, depenent de com torni , podrà deduir el moviment de les partícules a l’atmosfera i la direcció i velocitat del vent. Els núvols gruixuts seran un entrebanc. S’esperen millores especialment en latituds tropicals i als oceans, però també a la resta, sobretot en les previsions a mitjà termini. És un projecte sense precedents: els experts del Centre Europeu de Predicció tindran quatre anys per demostrar que es tracta d’una eina imprescindible.