Miquel Estapé

Miquel Estapé

La imprescindible professionalització de la direcció pública

En les properes setmanes, el nou govern de la Generalitat de Catalunya té la responsabilitat de nomenar un nombre important de càrrecs. Una part són polítics (secretaris, directors generals, càrrecs...